28.09.2006 г.
 
С Решение №1 от 28.09.2006 г. Софийски градски съд вписа Юрдическо лице с нестопанска цел Асоциация Млади писатели в интернет. Съдът счете, че е налице цялата необходима документация, че целите на сдружението и средствата за тяхното постигане са ясно формулирани, не са забранени от Конституцията и законите на Република България.
 
автор: АМПИ

всички новини

links NOWHERE E-zine
Библиотека Без заглавие
Книги NEWS
Списание за незрящи Вестител
ПРИЯТЕЛИ  Министерство на културата

© Асоциация Млади писатели в интернет 2024. Всички права запазени.
уеб-дизайн и програмиране - FXTeaM с елементи от Templatesbox